Nakládání s biologickým odpadem

Bioodpad

Od roku 2016 se jednou z dalších činností naší firmy stalo nakládání s bioologicko rozložitelným odpadem.

Bioodpad je jedním z mála materiálů , který lze kvalitně vytříďit z běžného komunálního odpadu a tím i snižovat náklady za samotnou likvidaci odpadů.

Ve spolupráci s koncovým zařízením přistavujeme kontejnery na vhodný odpad a zajišťujeme jeho odstranění.

Materiálem vhodným ke  kompostování je zejména veškerý rostlinný odpad z údržby zahrad,parků a venkovních ploch (větve, tráva, listí apod.).

Tel: + 420 737 316 095
E-mail: robicont@robicont.cz

Navštivte nás na Facebooku: 

Náš certifikát v Evropské databance

Odesláním požadavku souhlasíte se zpracováním osobních údajů.