O firmě

Vznik firmy sahá do roku 2001, kdy zanikla vnitropodniková autodoprava firmy Technoplast Chropyně.

Z původního odkoupeného kontejnerového vozidla se náš vozový park rozrostl na 4 ks moderních kontejnerových nosičů s variabilním nasazením různých druhů a typů kontejnerů. 

V průběhu doby jsme naši činnost rozšířily o provádění zemních a výkopových prací, které naši činnost optimalizují a zároveň firmu určitým způsobem i stabilizují.

Další činností firmy je provozování sběrného dvora, se zaměřením na maximální vytřídění využitelných materiálových složek.

Neméně významnou činností je provádění drobných stavebních prací, zejména opravy komunikací, stavby oplocení, chodníků, apod.

Nabízíme také levné řešení při odvádění vody z pozemků a zpevněných ploch díky vsakovacím systémům. Zabýváme se budováním vsakovacích trativodů, jejichž montáž je rychlá a s nízkými náklady, avšak s vysokou efektivitou.

Tel: + 420 737 316 095
E-mail: robicont@robicont.cz

Navštivte nás na Facebooku: 

Náš certifikát v Evropské databance

Odesláním požadavku souhlasíte se zpracováním osobních údajů.