Průmyslový sběrný dvůr pro firmy i občany

Průmyslový sběrný dvůr

Průmyslový sběrný dvůr slouží firmám i občanům pro odkládání odpadu, zejména plastového a papírového za účelem jeho dalšího využití. Pokud máte zájem, kontaktujte nás, zajistíme pravidelný odvoz odpadu, vystavení dokladů a podle zájmu povedeme vaši evidenci odpadů, včetně vypracování ročního hlášení. Sběrný svůr nalezente v Chropyni, nedaleko Přerova a Kroměříže. 


Seznam příjmaných odpadů:

 • 07 02 13 - Plastový odpad
 • 15 01 01 - Papírové a lepenkové obaly
 • 15 01 02 - Plastové obaly
 • 15 01 03 - Dřevěné obaly
 • 15 01 04 - Kovové obaly
 • 15 01 05 - Kompozitní obaly
 • 15 01 06 - Směsné obaly
 • 15 01 07 - Skleněné obaly
 • 15 01 08 - Textilní obaly
 • 16 01 19 - Plasty
 • 17 01 01 - Beton 
 • 17 01 02 - Cihly 
 • 17 07 03 - Tašky a keramické výrobky
 • 17 01 07 - Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek, a keramických výrobků                             neuvedené pod číslem 17 01 06  
 • 17 02 01 - Dřevo
 • 17 02 02 - Sklo 
 • 17 02 03 - Plasty
 • 17 03 02 - Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
 • 17 04 05 - Železo a ocel
 • 17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené po číslem 17 05 03 
 • 17 05 06 - Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 
 • 17 06 04 - Izolační mateariály neuvedené pod číslem 17 06 01 a 17 06 03
 • 17 08 02 - Stavební materialy na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
 • 17 09 04 - Směsné stavební a demoliční odpady                                                                                              neuvedené pod kódy 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
 • 19 12 01 - Papír a lepenka
 • 19 12 04 - Plasty a kaučuk 
 • 19 12 05 - Sklo
 • 20 01 10 - Oděvy
 • 20 01 11 - Textilní materiály
 • 20 01 38 - Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37
 • 20 01 39 - Plasty
 • 20 01 40 - Kovy
 • 20 02 01 - Biologicky rozložitelný odpad
 • 20 02 03 - Biologicky nerozložitelný odpad
 • 20 03 01 - Směsný komunální odpad 
 • 20 03 07 - Objemný odpad

Tel: + 420 737 316 095
E-mail: robicont@robicont.cz

Navštivte nás na Facebooku: 

Náš certifikát v Evropské databance

Odesláním požadavku souhlasíte se zpracováním osobních údajů.